เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
วันที่ประกาศผล
15 กุมภาพันธ์ 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอล คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,487,222.22
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท เอเซีย อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,034,500.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท โคราชอินเตอร์แอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 980,334.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 779,800.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เฮงสูง จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ครบถ้วน
 • บริษัท เอสเอ็มซี กรุ๊ป 1992
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ครบถ้วน
 • บริษัท ช.เกียรติทิพย์ จำกัด
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 779,800.00
  เหตุผล : เสนอรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน ราคาต่ำสุด