เรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา ๑ ปี
วันที่ประกาศผล
28 พฤศจิกายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,500,000.00
  เหตุผล : ต่ำสุด
 • บริษัท มัลติโค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,505,000.00
  เหตุผล : ต่ำสุดลำดับที่ 2
 • บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด
  เหตุผล : ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เจนเนอเรเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,500,000.00
  เหตุผล : ต่ำสุด