เรื่อง : ข่ายสื่อสาร DDN Speed 64 Kbps จำนวน ๔ วงจร
วันที่ประกาศผล
11 ธันวาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 1,720,816.80
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 1,720,816.80
    เหตุผล : รายเดียว
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง