เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) พร้อมแนวกันแบบแผ่น Acrylic และเสา Stainless รวมถึงเครื่องกั้นสำหรับทำเป็นช่องทางออกแบบ Turnstile ๓ ขา
วันที่ประกาศผล
14 กุมภาพันธ์ 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บจก. พีพลัส วิชั่นส์ เสนอราคาที่ (บาท) 1,674,550.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บจก. โซ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม เสนอราคาที่ (บาท) 1,572,900.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บจก. ไทยซิน รีซอร์สเซส เสนอราคาที่ (บาท) 1,747,200.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บจก. โซ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม เสนอราคาที่ (บาท) 1,522,610.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือกและเสนอราคาต่ำสุด