เรื่อง : ซื้อระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลด้านการบิน จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศผล
30 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคารายเดียวและผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 7,648,788.00
    เหตุผล : ผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 7,648,788.00
    เหตุผล : ผู้เสนอราคารายเดียวและผ่านการคัดเลือก