เรื่อง : จะจ้างบริการซักอบรีดผ้าที่ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
09 สิงหาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ธนาธร ลอนดรี้ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,161,760.00
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท ซินไฉฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,909,482.62
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
 • บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,879,313.84
  เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • -
  เหตุผล : -
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,879,313.84
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด