เรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ๒ รายการ (๔๖ ชุด) ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี หอบังคับการบินนครพนม หอบังคับการบินขอนแก่น และหอบังคับการบินสกลนคร
วันที่ประกาศผล
11 กรกฎาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาตำ่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,797,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง
  • หจก. เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป 1992 เสนอราคาที่ (บาท) 2,144,812.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท โคราชอินเตอร์แอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,797,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ราคาตำ่สุด