เรื่อง : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ณ บ้านพักรับรอง VIP ศล.บภ ๒.
วันที่ประกาศผล
23 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ร้านไดเร็คเตอร์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 197,550.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
  • ร้านบรรพจน์ เครื่องเย็น เสนอราคาที่ (บาท) 199,680.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ร้านไดเร็คเตอร์ เซอร์วิส เสนอราคาที่ (บาท) 197,550.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด