เรื่อง : จัดซื้อเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓ ชุด ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ประกาศผล
23 สิงหาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท เชส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 198,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • ร้าน ดารัตน์ ซัพพลาย เสนอราคาที่ (บาท) 221,700.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
 • ร้าน สามดีเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาที่ (บาท) 224,700.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท เชส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 198,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคาต่ำสุด