เรื่อง : จัดหาคอมพิวเตอร์พกพา
วันที่ประกาศผล
10 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง