ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : จัดหาคอมพิวเตอร์พกพา

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ตกลงราคา
วันที่สินสุดประกาศ
14 ตุลาคม 2016
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
สธ.ธก.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
140,000.00

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
29 กันยายน 2016
เป็นเงิน (บาท)
132,136.45
เอกสารประกอบตารางราคากลาง
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ อนุรัฐ สัตตบงกช

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
02-2859231