เรื่อง : เช่าข่ายวงจรสื่อสาร Internet บริเวณลาน Working Space ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
วันที่ประกาศผล
04 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่งเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 802,500.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่งเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 802,500.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด