เรื่อง : เช่าข่ายสื่อสาร DDN Speed 2 Mbps ระหว่าง กรุงเทพ – ปักกิ่ง โดยมีระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน
วันที่ประกาศผล
27 ธันวาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 1,014,360.00
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ไม่มี
    เหตุผล : รายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 1,014,360.00
    เหตุผล : รายเดียว