เรื่อง : จัดหาอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าอาคารVHF/UHF พร้อมติดตั้งระบบทดแทนของเดิม
วันที่ประกาศผล
25 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ที.เอ.อิเล็กทริค (2013) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 94,306.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ที.เอ.อิเล็กทริค (2013) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 94,306.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดตามที่บริษัทต้องการ