เรื่อง : จ้างตัดชุดผ้าไทยสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ประกาศผล
05 สิงหาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ร้านพรทวีทิพย์
    เหตุผล :
  • หจก.เจ.เจ.เทเลอร์ แอนด์ ซัพพลาย
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ร้านเอสที คอลเล็คชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 235,400.00
    เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด