เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm จำนวน 1 ระบบ ณ อาคารมหาเมฆ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ (ครั้งที่ 2)
วันที่ประกาศผล
27 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,519,400.00
  เหตุผล : ผ่านคุณสมบัติทั่วไปและด้านเทคนิค
 • บริษัท แกรนด์ดิโอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,530,934.60
  เหตุผล : ผ่านคุณสมบัติทั่วไปและด้านเทคนิค
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท คอมแนทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เหตุผล : ไม่ผ่านคุณสมบัติ ในบัญชีเอกสารส่วนที่1
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,450,000.00
  เหตุผล : ราคาต่ำสุด