เรื่อง : Software License พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด
วันที่ประกาศผล
21 กันยายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บ. อินสแตนท์ เซอร์วิสเซส จก. เสนอราคาที่ (บาท) 2,921,100.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้อง
 • บ. ซิสทรอนิกส์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 3,232,127.60
  เหตุผล : เสนอถูกต้อง
 • บ. สเปคเทค จก. เสนอราคาที่ (บาท) 3,320,210.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บ. ซิสทรอนิกส์ จก.
  เหตุผล : เสนอราคาไม่ต่ำสุด
 • บ. สเปคเทค จก.
  เหตุผล : เสนอราคาไม่ต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บ. อินสแตนท์ เซอร์วิสเซส จก. เสนอราคาที่ (บาท) 2,889,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง