เรื่อง : ระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินหัวหิน
วันที่ประกาศผล
13 มีนาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
 • 2. บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1.บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 32,980,610.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด