เรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารงามดูพลี สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
27 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคาที่ (บาท) 11,798,000.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
  • ๒. บริษัท เอเอสเอสเอ (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 14,551,999.93
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคาที่ (บาท) 11,798,000.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด