เรื่อง : จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 3ชุด
วันที่ประกาศผล
20 ตุลาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท วายแมททริกซ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 105,448.50
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง