เรื่อง : จ้างปรับปรุงบ้านพักรับรอง ณ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด จำนวน 4 หลัง
วันที่ประกาศผล
09 สิงหาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.ช.ร. ก่อสร้าง เสนอราคาที่ (บาท) 750,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.ช.ร. ก่อสร้าง เสนอราคาที่ (บาท) 750,000.00
    เหตุผล :