เรื่อง : คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 21 ชุด
วันที่ประกาศผล
21 พฤษภาคม 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจาก บวท. มีความจำเป็นต้องปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ