เรื่อง : จ้างสร้างอาคารสำเร็จรูป (Shelter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ หอบังคับการบินตราด
วันที่ประกาศผล
11 กรกฎาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,542,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,542,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด