เรื่อง : ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือวัด จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑. อุปกรณ์ Oscilloscope จำนวน ๑ ชุด ๒. อุปกรณ์ Frequency Counter จำนวน ๑ ชุด
วันที่ประกาศผล
26 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 496,750.00
    เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด