เรื่อง : จัดหาเครื่องออกกำลังกาย สำหรับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 4 รายการ
วันที่ประกาศผล
06 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก.เดอะโซตัสฟิตเนส เสนอราคาที่ (บาท) 83,460.00
  เหตุผล : เสนอราคาตรงตามความต้องการของบริษัทฯ
 • บจก.โฟฟานเชนได เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 87,543.00
  เหตุผล : เสนอราคาตรงตามความต้องการของบริษัทฯ
 • บจก. เน๊กซ์วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 88,810.00
  เหตุผล : เสนอราคาตรงตามความต้องการบริษัทฯ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • หจก.เดอะโซตัสฟิตเนส เสนอราคาที่ (บาท) 83,460.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด