เรื่อง : จ้างก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (Shelter) พร้อมระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศผล
31 ตุลาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,215,415.06
    เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
  • บริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,200,000.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 2,215,415.06
    เหตุผล :