เรื่อง : ซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อว (UPS) และอุปกรณ์ Static Transfer Switch (STS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับระบบอุปกรณ์
วันที่ประกาศผล
22 กันยายน 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 25,878,789.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้อง
 • บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 28,856,830.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้อง
 • บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 31,274,000.00
  เหตุผล : เสนอถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 25,878,789.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด