เรื่อง : พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องส่งลมเย็น Air Handing Unit (AHU)) และปรับปรุงโปรแกรม Chiller Plant Management System (CPMS) จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศผล
28 กุมภาพันธ์ 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,495,904.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ไอเอ็กซ์เอส ออโตเมชั่น จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่ถูกต้อ ครบุ้ถ้วน
 • บริษัท ซีเค เทค ซิสเท็ม จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่ถูกต้อ ครบุ้ถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 3,495,904.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน