เรื่อง : จัดซื้อตู้เก็บอะไหล่และอุปกรณ์สำรองเช่าแบบรางเลื่อน จำนวน ๔ ชุด
วันที่ประกาศผล
08 สิงหาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 697,337.19
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด
 • บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,011,670.00
  เหตุผล : เสนอราคารองลงมา
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคารองลงมา
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 697,337.19
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด