เรื่อง : ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ณ สถานีเรดาร์ SSR ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง
วันที่ประกาศผล
13 กรกฎาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
ผ่านการคัดเลือก และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิตี้ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,248,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,284,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,449,600.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
 • บริษัท เอสเอ็มที ซีซีทีวี จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,530,000.00
  เหตุผล : ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค ทรินิตี้ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,248,000.00
  เหตุผล :