เรื่อง : อุปกรณ์ SIGNAL LIGHT GUN จำนวน 2 ชุด
วันที่ประกาศผล
28 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการจัดหาปืนสัญญาณไฟ (SIGNAL LIGHT GUN) จำนวน 2 รายการ
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง