เรื่อง : จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 8,100 เหรียญ โล่รางวัล ๒๔๒ โล่ และถ้วยรางวัล จำนวน ๖ ถ้วย
วันที่ประกาศผล
21 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
บวท. มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญ โล่ และถ้วยรางวัล