เรื่อง : ซื้อระบบ Network Infrastructure ยี่ห้อ Cisco จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศผล
28 กุมภาพันธ์ 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 34,516,274.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 35,102,746.35
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย)
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาที่ (บาท) 34,200,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด