เรื่อง : จัดหาพัดลมไอเย็น 4 ตัว
วันที่ประกาศผล
26 เมษายน 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท นิยมพานิช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 120,400.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการขอิงบริษัทฯ และเสนอราคารายต่ำสุด
 • หจก.เชียงใหม่บูรณ์พันธ์ เสนอราคาที่ (บาท) 128,000.00
  เหตุผล : ผู้เสนอราคารายที่ 2
 • หจก.มือทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาที่ (บาท) 134,000.00
  เหตุผล : ผู้เสนอราคารายที่ 3
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท นิยมพานิช จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 120,400.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการขอิงบริษัทฯ และเสนอราคารายต่ำสุด
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง