ต 1112/2558

เรื่อง : จัดหา CPU Board 833 MHz EV68 8MB cache
วันที่ประกาศผล
26 พฤษภาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.อาบาคัส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 117,700.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.อาบาคัส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก. เสนอราคาที่ (บาท) 11,770.00
    เหตุผล :
อ้างอิงจากประกาศเรื่อง