เรื่อง : จ้างทำนาฬิกาแขวนผนัง สองระบบ พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑,๐๐๐ เรือน
วันที่ประกาศผล
25 กรกฎาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ
เหตุผล
เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอคุณสมบัติทางเทคนิคไม่ถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด