เรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๙ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินแม่สอด ตาก สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ ตราด ระนอง ตรัง และนราธิวาส
วันที่ประกาศผล
28 พฤศจิกายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 43,974,500.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 2. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 46,898,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
 • 3. บริษัท ฟรานซิส คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 48,400,000.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท บี.เอส.จี อินโนเวชั่น จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 43,974,500.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด