ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างเรื่อง : ประกวดราคาซื้อระบบ Voice Communication Control System (VCCS) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๙ ระบบ พร้อมติดตั้ง ณ หอบังคับการบินแม่สอด ตาก สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ ตราด ระนอง ตรัง และนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
E-AUCTION
วันที่สินสุดประกาศ
31 กรกฎาคม 2017
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กพ.บท.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)
72,974,000.00
เอกสารประกอบ

การกำหนดราคากลาง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
06 มีนาคม 2017
เป็นเงิน (บาท)
72,974,000.00
รายชื่อพนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)
1.) คุณ ทน จตุพรจรัส

รายละเอียดสำหรับติดต่อ

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ตามประกาศเชิญชวน
กำหนดรับเอกสารระหว่างวันที่
22-06-2017 ถึง 27-06-2017
กำหนดยื่นซอง
19-07-2016
สนใจติดต่อ
อำนวยการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์ติดต่อ
0-2285-9336