เรื่อง : จัดทำป้ายชื่อศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
วันที่ประกาศผล
22 มกราคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 150,000.00
    เหตุผล : เอกสารถูกต้องครบถ้วน
  • บริษัท มาร์แชล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั้น จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 162,000.00
    เหตุผล : เอกสารถูกต้องครบถ้วน
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท เบญญะพาณิชย์ จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 150,000.00
    เหตุผล :