เรื่อง : ปรับปรุงห้อง Operation พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่ประกาศผล
28 ธันวาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • หจก.น้ำอิง เสนอราคาที่ (บาท) 245,000.00
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
 • บจก.เค.ซาน คอนสตรัคชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 255,233.24
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
 • บจก. เมฆาบิลดิ้ง เสนอราคาที่ (บาท) 245,087.40
  เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • หจก.น้ำอิง เสนอราคาที่ (บาท) 245,000.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด