เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วนฟิล์มชนิดปรับ ขึ้น-ลง ด้วยระบบโซ่ดึง ณ ชั้น ๖ ห้องควบคุมจราจรทางอากาศ (ชั่วคราว) หอบังคับการบินดอนเมือง (เก่า) ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ประกาศผล
02 พฤษภาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บจก.วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด เสนอราคาที่ (บาท) 248,000.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
  • บจก.บี เอส จี อินโนเวชั่น เสนอราคาที่ (บาท) 261,080.00
    เหตุผล : คุณสมบัติถูกต้อง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บจก.วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด เสนอราคาที่ (บาท) 248,000.00
    เหตุผล : ราคาต่ำสุด