เรื่อง : จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่งพนักงาน และใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำหอบังคับการบินตราด จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาการจ้าง ๒ ปี
วันที่ประกาศผล
14 กรกฎาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,328,600.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด และเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท อี ซี ซี อาร์ จำกัด
    เหตุผล : ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮขนส่ง เสนอราคาที่ (บาท) 1,328,600.00
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ บวท. กำหนด และเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว