เรื่อง : BATTERY สำหรับเครื่อง UPS จำนวน 140 ลูก พร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศผล
18 ตุลาคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,033,992.64
  เหตุผล : ราคาต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาสูง
 • 2. บริษัท ไครอน จำกัด
  เหตุผล : เสนอราคาสูง
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท บีเอสบี เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 1,032,550.00
  เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุด