เรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ประกาศผล
12 กุมภาพันธ์ 2562
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บ. วีวาสนาดี จก. เสนอราคาที่ (บาท) 0.00
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 1. บ. บางกอก เว็บ โซลูชั่น จก.
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • 2. บ. ดัค แล็บ จก.
  เหตุผล : เสนอคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บ. วีวาสนาดี จก. เสนอราคาที่ (บาท) 700,000.00
  เหตุผล : เนื่องจากเป็นราคาที่ดีที่สุด