เรื่อง : จัดซื้อ RF Test Cable Assembly P/N:ST-18NMNM36 จำนวน 2 ชิ้น และ Termination (Dummy Load) P/N:TN020F-300W จำนวน 3 ชิ้น
วันที่ประกาศผล
09 สิงหาคม 2559
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บ.ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 226,947.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บ.ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จก. เสนอราคาที่ (บาท) 226,947.00
    เหตุผล :