เรื่อง : ซื้อระบบอุปกรณ์ VCX-IP Network Solution ยี่ห้อ Frequentis จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศผล
18 มกราคม 2561
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 13,970,000.00
    เหตุผล :
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 13,500,000.00
    เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด