เรื่อง : จัดจ้างปรับปรุงหลังคาหอพระ บ้านพักพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
11 เมษายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
 • บริษัท พุ่มแก้วการก่อสร้าง (2558) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 319,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด
ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
 • ร้านสิริพัฒน์
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาสูงกว่าอีกราย
 • บริษัท มาวินเจริญการก่อสร้าง จำกัด
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคาสูงกว่าอีกราย
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
 • บริษัท พุ่มแก้วการก่อสร้าง (2558) จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 319,000.00
  เหตุผล : เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด