เรื่อง : จัดหาและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ณ อาคารศูนย์ประกอบการ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
05 มิถุนายน 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
คุณสมบัติ/ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบ/ขนาดและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แพรคติก้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 327,434.99
    เหตุผล : คุณสมบัติ/ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบ/ขนาดและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แพรคติก้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 327,434.99
    เหตุผล : คุณสมบัติ/ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบ/ขนาดและวัสดุที่ใช้ในการผลิตตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดที่กำหนด