เรื่อง : จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
วันที่ประกาศผล
02 มีนาคม 2563
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 9,850,000.00
    เหตุผล : เสนอคุณสมบัติถูกต้องราคาต่ำสุด