เรื่อง : จัดหาและติดตั้งชุดครัว (Pantry Set) จำนวน 2 ชุด ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารสำนักงานใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศผล
30 พฤษภาคม 2560
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
มีผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผล
มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
  • บริษัท แพรคติก้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 205,643.30
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด
ผู้เสนอราคาที่ชนะราคา
  • บริษัท แพรคติก้า จำกัด เสนอราคาที่ (บาท) 205,643.30
    เหตุผล : มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด